Thông báo cập nhật chi tiết Phường Xã cho tin đăng

Nhằm mục đích phân loại danh mục chi tiết tin đăng mua bán, nhất là tin đăng bất động sản, đăng bán xe,…Chúng tôi cập nhật chi tiết phường xã cho tin đăng giúp người xem dễ tra cứu tìm kiếm trên hệ thống website trangdangtin.com và xuất hiện trên các bộ máy tìm kiếm nhiều hơn. Để cập nhật tin theo phường xã quí khách làm theo hướng dẫn sau:

1/ Đăng nhập vào hệ thống.

2/ Vào phần quản lý tin. Chọn sửa tin.

3/ Cập nhật phường/ xã địa phương cho tin đăng.

4/ Xác nhận hoàn thành sửa tin.


Cập nhật tin đăng chi tiết phường/xã trên bản web mobile.

 

1/ Đăng nhập vào hệ thống trên điện thoại.

2/ Vào phần quản lý tin.

3/ Chỉnh sửa tin đã đăng và cập nhật phường/xã thị trấn.

 

Chúc quí khách hàng thành công hơn nữa.

BQT.