Nhân viên nhập liệu (Số lượng: 1 người)

  *Mô tả công việc:  – Nhập liệu nội dung lên website Trangdangtin.com. – Tìm kiếm và xử lý thông tin, hình ảnh, nội dung … trong quá trình cập nhật sản phẩm lên website. – Tương tác với các bộ phận/phòng ban liên quan để trao đổi, điều chỉnh kịp thời trên website. – Hỗ […]

Read More >

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng cáo ( Số Lượng: 02 Người)

  Tìm kiếm khách hàng với sự hỗ trợ của công ty. Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ. Triển khai chiến dịch quảng cáo, theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch cho khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp. Chịu trách nhiệm đối với chiến dịch quảng cáo của […]

Read More >