Nhân Viên Kinh Doanh Quảng cáo ( Số Lượng: 02 Người)

  Tìm kiếm khách hàng với sự hỗ trợ của công ty. Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ. Triển khai chiến dịch quảng cáo, theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch cho khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp. Chịu trách nhiệm đối với chiến dịch quảng cáo của […]

Read More >