Cách quản lý Cửa hàng

1/ Đăng nhập bằng tài khoản trên trangdangtin.com

2/ Vào phần “Quản lý cửa hàng” từ menu top

3/ Bạn sẽ thấy thông tin cửa hàng mà mình đăng ký, chọn “sửa” để chỉnh sửa thông tin cửa hàng. Cập nhật banner, logo doanh nghiệp,…


 


* Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng:
– Các vấn đề về thanh toán: 
0938.945.703 hoặc 0963.361.530
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com