Cách tạo Cửa hàng/ Chuyên trang

1/ Đăng nhập bằng tài khoản trên trangdangtin.com

 

2/ Chọn loại Cửa hàng/ Chuyên trang

 

3/ Nhập thông tin cửa hàng/ Chuyên trang.

4/ Chọn gói gia hạn phù hợp.

Chọn gói gia hạn chuyên trang nhà phù hợp.

 

Chọn gói gia hạn cửa hàng xe phù hợp.


* Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng:
– Các vấn đề về thanh toán: 
0938.945.703 hoặc 0963.361.530
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com