Cập nhật tính năng theo dõi hoạt động của người bán trên website

Nhằm thúc đẩy tốt hơn trải nghiệm mua bán trên website trangdangtin.com, nay chúng tôi vừa cập nhật tính năng theo dõi hoạt động đăng tin mua bán của các thành viên. Bất kỳ thành viên nào khi bạn “Follow” thì sẽ thấy các hoạt động của họ trên website.

1/ Đăng nhập vào hệ thống trangdangtin.com

2/ Trên cùng menu top phần thông báo, vào tab hoạt động

Bạn sẽ thấy hoạt động của những thành viên mà mình theo dõi tại đây, click vào để xem nội dung tin đăng mới của họ. Click vào xem tất cả để thấy các hoạt động.

Click vào vị trí này để xem profile người bán.

Chọn Follow để theo dõi hoạt động của người bán.