Chính Sách Bản Quyền Top Share

Tất cả các phương tiện truyền thông trên Trang web này là: được cấp phép bởi Top.trangdangtin.com, được gửi tới Trang web bởi người dùng, có sẵn và được cho là thuộc phạm vi công cộng hoặc được sử dụng trong “sử dụng hợp pháp” theo Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ. Top.trangdangtin.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hy vọng người dùng của mình cũng làm như vậy.

Dành cho chủ sở hữu bản quyền.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của một bức ảnh, hình ảnh hoặc tài liệu khác xuất hiện trên Trang web này mà bạn cho là vi phạm bản quyền của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi như được cung cấp dưới đây. Hãy nhớ rằng việc gửi các báo cáo cố ý gây hiểu lầm về hành vi xâm phạm có thể bị trừng phạt theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 U.S.C. Mục 512 (“DMCA”) tại Hoa Kỳ hoặc luật tương tự ở các quốc gia khác.

Thông báo về vi phạm bản quyền – DMCA

trangdangtin.com là Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến theo DMCA. Top.trangdangtin.com tôn trọng các quyền hợp pháp của chủ sở hữu bản quyền và đã thông qua một thông báo hiệu quả và quy trình gỡ xuống theo yêu cầu của DMCA và được mô tả trong tài liệu này. Chính sách này nhằm hướng dẫn chủ sở hữu bản quyền sử dụng quy trình đó.

Thông báo cho chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền, được ủy quyền hành động thay mặt cho một người hoặc được ủy quyền hành động theo bất kỳ quyền độc quyền nào theo bản quyền, vui lòng báo cáo các vi phạm bản quyền bị cáo buộc diễn ra trên hoặc thông qua Trang web bằng cách hoàn thành thông báo DMCA sau (“Thông báo”) và gửi nó đến Đại lý Bản quyền được chỉ định của Trang web qua email hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu được đặt tại

https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=37c7212f-1c5c-4e8f-a704-7bbf0a908ec9&refurl=https://top.trangdangtin.com/

Là chủ sở hữu bản quyền, để cung cấp cho Top Share một Thông báo chính xác về khiếu nại về bản quyền của bạn, thông báo của bạn phải bằng tiếng Anh và phải có những điều sau đây:

1. Chữ ký điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

2. Một nhận dạng của tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc một danh sách đại diện của các tác phẩm đó.

3. Một nhận dạng của tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và sẽ bị xóa hoặc truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa. Nhận dạng này phải bao gồm thông tin đủ hợp lý để cho phép Top Share xác định vị trí của tài liệu, như bất kỳ URL nào xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm cùng với bất kỳ thông tin nào khác có thể hỗ trợ Đại lý bản quyền được chỉ định của TheTopTens trong việc điều tra khiếu nại của bạn.

4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Top Share liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại của bạn và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bạn có thể được liên hệ.

5. Một tuyên bố rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được bạn, đại lý của bạn, hoặc luật pháp cho phép.

6. Một tuyên bố rằng thông tin trong Thông báo là chính xác và chịu hình phạt về tội khai man, rằng bạn, là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý Thông báo DMCA. Nếu bạn nói sai về mặt vật chất rằng bất kỳ tài liệu nào vi phạm lợi ích bản quyền của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí tòa án và phí luật sư, và có thể bị truy tố hình sự về tội khai man.

Gửi thông báo

Gửi tất cả các thông báo gỡ xuống cho Đại lý bản quyền được chỉ định của top.trangdangtin.com qua Email để giữ bản quyền [tại] top.trangdangtin.com hoặc bằng cách điền vào mẫu DMCA có tại top.trangdangtin.com

Khi nhận được Thông báo hợp lệ, top.trangdangtin.com sẽ xử lý khiếu nại, điều này có thể dẫn đến việc xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm. Trong trường hợp thích hợp, top.trangdangtin.com sẽ xóa tài liệu đang tranh chấp khỏi chế độ xem công khai và cũng sẽ thông báo cho người dùng đã đăng tài liệu bị cáo buộc vi phạm, thông báo có thể bao gồm một bản sao đầy đủ của Thông báo được gửi về tài liệu đó.

Vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản

Theo Điều khoản sử dụng của trang web này,top.trangdangtin.com có quyền vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng liên tục vi phạm hoặc liên tục bị buộc tội vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thương hiệu

Việc xuất bản hình ảnh có chứa nhãn hiệu không nhất thiết phải được ủy quyền bởi chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng và việc xuất bản đó không có nghĩa là sự chứng thực hoặc tài trợ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Người ta tin rằng việc sử dụng hình ảnh độ phân giải thấp của nhãn hiệu cho một số mục đích sử dụng liên quan đến nhận dạng và bình luận quan trọng có thể đủ điều kiện là “sử dụng hợp pháp” theo luật bản quyền của Hoa Kỳ, tuy nhiên, chúng tôi muốn tôn trọng mong muốn của chủ sở hữu nhãn hiệu và sẽ xóa những hình ảnh đó khi có yêu cầu của chủ sở hữu. Nếu bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu được hiển thị trên trang web này hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu và muốn.