Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên Website Trang Đăng Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT Trangdangtin và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty có chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Người bán phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

b) Phạm vi sử dụng thông tin
Phục vụ việc mua bán của Người mua và Người bán tại Việt Nam.

c) Thời gian lưu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ là một năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan Nhà nước.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Những thông tin này (tên, địa chỉ, số điện thoại và email) là công khai khi đăng tin để Người mua có thể liên hệ Người bán nên tất cả mọi người tham gia giao dịch đều có thể tiếp cận.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Công ty và đích thân Người bán quản lý những thông tin này.

Địa chỉ Công ty:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CHÂN TRỜI MỚI (NEW HORIZON)
Địa chỉ: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
E-Mail: cskh@trangdangtin.com

Người dùng có thể trò chuyện trực tuyến hoặc gởi e-mail về cskh@trangdangtin.com để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến thông tin cá nhân mình.

f) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Khi đăng tin, Người bán sẽ đăng ký mật khẩu để quản lý tin đăng đồng thời quản lý các thông tin cá nhân của mình. Người bán có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ khi nào.

g) Quy định khác
Nếu Công ty cần thu thập thêm thông tin, Công tin sẽ xin ý kiến Người dùng trước khi thực hiện.

Thông tin Người bán trên website nhằm phục vụ việc mua bán giữa Người Bán và Người mua. Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, Người bán có thể gởi email yêu cầu về: cskh@trangdangtin.com

h) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến cskh@trangdangtin.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24h để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.