Điều khoản sử dụng Top Share

Điều khoản sử dụng Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này (“Điều khoản sử dụng”) là giữa bên sử dụng Trang web (“bạn”) và Top.trangdangtin.com (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định trong Điều khoản sử dụng.

1. Bạn đồng ý sử dụng Trang web theo cách phù hợp với Điều khoản sử dụng và tất cả các quy tắc và quy định hiện hành. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Điều khoản sử dụng và bạn chấp nhận các điều khoản đó. Bạn đồng ý đọc các điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận trước khi sử dụng Trang web. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

2. Bạn chấp nhận rằng Trang web được cung cấp trên cơ sở “như hiện có”.

3. Top.trangdangtin.com không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin nào khác được hiển thị hoặc phân phối thông qua Trang web. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu, ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ hoặc thông tin như vậy sẽ có nguy cơ của riêng bạn.

4. Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng bạn sẽ không tải lên, đăng hoặc truyền tới hoặc phân phối hoặc xuất bản thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào (i) hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức Trang web, (ii) là bất hợp pháp , đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, thô tục, xúc phạm, khiêu dâm, thô tục, khiêu dâm hoặc không đứng đắn, (iii) có chứa “lời nói ghét” bao gồm các cuộc tấn công chống lại một người hoặc nhóm trên cơ sở các thuộc tính như chủng tộc, tôn giáo , nguồn gốc dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật hoặc giới tính, (iv) cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật, (v) vi phạm, đạo văn hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba bao gồm , không giới hạn, bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác, (vi) có chứa vi-rút hoặc thành phần gây hại khác, hoặc (vii) cấu thành hoặc chứa các dấu hiệu sai lệch hoặc gây hiểu lầm về o rigin hoặc tuyên bố thực tế.

5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho mục đích troll hoặc bắt nạt người dùng khác của trang web. Trolling được định nghĩa là tìm cách bắt đầu tranh luận hoặc làm mọi người khó chịu bằng cách tham gia vào các hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) đăng nội dung gây viêm với rất ít hoặc không có giá trị trong việc kích động thảo luận chu đáo, (ii) đăng nội dung ngoài chủ đề không đóng góp cho cuộc thảo luận dự định theo cách có ý nghĩa, (iii) đăng nội dung giống nhau hoặc thực chất nhiều lần cho cùng một đối tượng, (iv) cố tình đăng thông tin thực tế không chính xác, (v) tạo tài khoản người dùng, thường là ngoài việc một tài khoản hiện có, với mục đích tạo ra một cá nhân giả mạo được thiết kế để chế giễu hoặc không thích và (vi) mạo danh người dùng khác cho dù bằng cách tuyên bố là người dùng khác hoặc bằng cách sử dụng các phương thức như tạo tài khoản được thiết kế để nhầm lẫn với tài khoản của người dùng khác. Bắt nạt được định nghĩa là cố gắng hạ thấp, đe dọa và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách truy cập hoặc nhóm khách truy cập Trang web bằng cách tham gia vào các hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) gọi tên, (ii) đe dọa bạo lực thể xác , (iii) muốn gây tổn hại cho người khác, (iv) đăng nội dung phỉ báng và (v) hát ra một khách truy cập hoặc nhóm khách truy cập khác để tiếp tục chú ý tiêu cực. “Sự chú ý tiêu cực” này có thể ở dạng thường xuyên (i) đăng bình luận trái ngược về danh sách được tạo bởi một người dùng cụ thể, (ii) đăng phản hồi trái ngược với nhận xét được đăng bởi một khách truy cập cụ thể, (iii) đăng bình luận trái ngược với bài đăng được tạo bởi khách truy cập cụ thể hoặc (iv) gửi tin nhắn cá nhân tranh luận đến một khách truy cập cụ thể, tất cả đều vượt quá những gì điển hình và hợp lý.

6. Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng bạn sở hữu tất cả nội dung bạn gửi đến Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) danh sách, (ii) nhận xét, (iii) hình ảnh, (iv) thông tin hồ sơ, (v) tin nhắn và bất kỳ tài liệu nào khác (“Nội dung người dùng”). Ngoài ra, tất cả nội dung bạn gửi đều thuộc sở hữu chung của bạn và TheTopTens. Bằng cách gửi Nội dung người dùng, bạn sẽ cấp cho chúng tôi một giấy phép vĩnh viễn, toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền và có thể chuyển nhượng và quyền sử dụng Nội dung người dùng cho bất kỳ mục đích nào và trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện có hoặc trong tương lai . Bằng cách “sử dụng”, chúng tôi có nghĩa là sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối, sửa đổi, dịch, định dạng lại, kết hợp vào quảng cáo và các tác phẩm khác, quảng bá và tạo tác phẩm phái sinh. Bạn khước từ và từ bỏ, bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền đạo đức hoặc sự quy kết liên quan đến Nội dung của Người dùng chống lại Topshare.com.vn.

7. Chúng tôi có quyền theo dõi tất cả các bài đăng hoặc tài liệu khác được đăng trên Trang web và xóa mọi nội dung mà chúng tôi cho là theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi là (i) gây khó chịu, (ii) không phù hợp, (iii) hình sự hoặc (iv) nếu không vi phạm các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi không và không thể xem lại tất cả các tài liệu