Các chức năng của tiền nạp trong Tài khoản ví TDT

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của tiền trong Tài khoản ví TDT

 • Tiền trong Tài khoản ví TDT là phương thức thanh toán được Trangdangtin cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Trangdangtin. Khi sử dụng tiền trong Tài khoản ví TDT để mua dịch vụ từ Trangdangtin, 1 đơn vị tiền trong Tài khoản ví TDT có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng.
 • Tiền trong Tài khoản ví TDT chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Trangdangtin, trên trang Trangdangtin.com, m.Trangdangtin.com và ứng dụng Trangdangtin (Android, iOS và Window Phone). Người dùng không thể sử dụng tiền trong Tài khoản ví TDT để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.
 • Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Trangdangtin, tiền trong Tài khoản ví TDT không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Tài khoản ví TDT

 • Thể hiện số lượng tiền trong Tài khoản ví TDT phát sinh trong quá trình nạp tiền. Không có giới hạn về số lượng tiền trong Tài khoản ví TDT.
  • Tiền trong Tài khoản ví TDT sẽ được khách hàng nạp trực tiếp bằng 04 phương thức thanh toán, Quý khách vui lòng tìm hiểu thêm Cách nạp thêm vào Tài khoản ví TDT.
  • Tiền trong Tài khoản ví TDT có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày giao dịch cuối cùng trong tài khoản.
  • Đối với tiền trong Tài khoản ví TDT phát sinh từ việc hoàn trả phí khi đăng tin: Không giới hạn số lượng tiền được hoàn trả. Trong trường hợp bạn đăng tin thu phí nhưng tin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được hoàn trả phí vào tài khoản ví TDT.
  • Thông qua các chương trình khuyến mãi từ Trangdangtin, khách hàng sẽ nhận được tiền khuyến mãi trong Tài khoản ví TDT. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng tiền trong Tài khoản ví TDT được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận tiền khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.Tìm hiểu thêm Các gói nạp & phương thức nạp tiền vào Tài khoản ví TDT và Thời hạn sử dụng & nguyên tắc thanh toán tiền trong Tài khoản ví TDT.

* Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng:
Các vấn đề về kỹ thuật: 090.3368.003
– Các vấn đề về thanh toán: 0938.945.703
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com