Giới thiệu dịch vụ Trang Đăng Tin ID

Trang Đăng Tin ID là hệ thống quản lý tài khoản chung của các hệ thống thuộc Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Chân Trời Mới.

Chỉ cần 1 tài khoản Trang Đăng Tin ID bạn có thể đăng nhập tất cả các hệ thống trực thuộc Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Chân Trời Mới.

Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Chân Trời Mới, là Công ty thương mại điện tử với hệ thống nhiều website được cộng đồng sử dụng như: trangdangtin.com, khuyenmai.trangdangtin.com,… Để giúp khách hàng thuận tiện trong việc quản lý tài khoản khi tham gia sử dụng các dịch vụ khác nhau thì Trang Đăng Tin ID đã xây dựng một hệ thống quản lý tài khoản chung cho tất cả các website. Chỉ cần một lần đăng ký tại bất kỳ website nào trong hệ thống của Trang Đăng Tin thì khách hàng có thể sử dụng thông tin đó để đăng nhập tại các website khác trong cùng hệ thống.

Tài khoản trên hệ thống được xác định bằng 2 thông tin: email và số điện thoại. Nếu bạn nhận được thông báo “Email (Điện thoại di động) đã được sử dụng” khi đăng ký tài khoản nghĩa là bạn đã dùng email/số điện thoại đó để đăng ký tại 1 trong các website của hệ thống Trang Đăng Tin, bạn chỉ cần đăng nhập là có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ ngay.

Các website thuộc hệ thống Trang Đăng Tin: https://khuyenmai.trangdangtin.com/