Hướng dẫn cách cập nhật trạng thái hàng hóa

Giờ đây người dùng Trang Đăng Tin đã có thể cập nhật trạng thái “Đang bán” hoặc “Đã bán” cho sản phẩm của mình nhằm mục đích quản lý tốt hơn hoạt động mua bán kinh doanh của quý khách trên trangdangtin.com. Thực hiện cập nhật trạng thái hàng hóa theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên trangdangtin.com

Bước 2: Di chuyển đến mục “Quản lý tin” để cập nhật trạng thái hàng hóa.

  • Trường hợp 1: Nếu tin của bạn đang ở trạng thái tin “Đang đăng” nhưng đã bán được sản phẩm, lúc đó bạn hãy cập nhật sản phẩm từ trạng thái “Đang bán” sang trạng thái “Đã bán”.

  • Trường hợp 2: Nếu tin của bạn đang ở trạng thái tin “Hết hạn” nhưng đã bán được sản phẩm, lúc đó bạn cũng nên cập nhật sản phẩm từ trạng thái “Đang bán” sang trạng thái “Đã bán” để dễ dàng quản lý hàng hóa hơn.

Người mua sẽ nhìn thấy tin của bạn ở trạng thái “Đã bán” như hình.

* Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng:
– Các vấn đề về kỹ thuật: 090.3368.003
– Các vấn đề về thanh toán: 0938.945.703
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com