Hướng dẫn quản lý đánh giá sản phẩm và cuộc trò chuyện shop.trangdangtin.com

Để quản lý đánh giá sản phẩm và cuộc trò chuyện shop.trangdangtin.com bạn làm theo các hướng dẫn sau:

A. Quản lý đánh giá sản phẩm.

  • Tại tab menu điều khiển, bạn chọn mục “Đánh giá sản phẩm” để xem tất cả các đánh giá từ khách hàng.

  • Đối với việc đánh giá sản phẩm yêu cầu người mua cần phải hoàn thành việc mua sản phẩm trên shop.trangdangtin.com và đăng nhập tài khoản shop.trangdangtin.com để đánh giá về sản phẩm mà mình đã mua.

Chúc shop có được nhiều đánh giá tốt trên shop.trangdangtin.com!

B. Quản lý cuộc trò chuyện

  • Tại tab menu điều khiển, bạn chọn mục “Cuộc trò chuyện” để xem tất cả các tin nhắn đã nhận từ khách hàng.

  • Tại mục “Cuộc trò chuyện” hệ thống sẽ ghi chú cho bạn số lượng tin nhắn mới hoặc những tin nhắn chưa được xem.
  • Click vào từng cuộc trò chuyện để trả lời tin nhắn của khách hàng.

Chúc bạn chốt được nhiều đơn hàng trên “Cuộc trò chuyện”