Hướng dẫn quản lý đơn đặt hàng Shop Trang Đăng Tin

Các chủ shop, để quản lý đơn hàng của shop, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Shop Trang Đăng Tin sẽ gửi mail cho bạn mỗi khi có đơn đặt hàng mới.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên website shop.trangdangtin.com

Bước 2: Quản lý đơn hàng.

  • Để xử lý đơn hàng mới, từ tab menu điều khiển, bạn chọn mục “Những đơn đặt hàng” để xem tất cả các đơn hàng đã nhận.

  • Tại mục “Những đơn đặt hàng” hệ thống sẽ ghi chú cho bạn số lượng đơn đặt hàng mới.
  • Click vào “Những đơn đặt hàng” để xem chi tiết các đơn hàng.

Bước 3: Xử lý đơn hàng.

  • Kiểm tra chi tiết đơn hàng gồm: tên sản phẩm, số lượng sản phẩm đặt hàng, tổng tiền, địa chỉ giao hàng, hình thức giao hàng, phương thức thanh toán, …

  • Sau khi kiểm tra và xử lý thông tin đơn hàng bạn cần chọn “Tình trạng giao hàng” để cập nhật trạng thái đơn hàng cho khách hàng.