Hương dẫn sửa/xóa một sản phẩm trên website

Sau khi đăng nhập vào tài khoản gian hàng:

A/ Để chỉnh sửa sản phẩm bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở bảng điều khiển bên trái bạn chọn “Sản phẩm” -> “Sản phẩm” -> “Chỉnh sửa” như hình:

Bước 2: Bạn có thể sửa bất lỳ thông tin nào bạn muốn (mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh, số điện thoại liên hệ…) sau đó chọn trang thái “Hiện” và chọn lưu để hoàn thành:

B/ Để xóa sản phẩm đã đăng bạn thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 1: Ở bảng điều khiển bên trái bạn chọn “Sản phẩm” -> “Sản phẩm” -> “Xóa” như hình:

Bước 2: Chọn “Ok” để xác nhận bạn muốn xóa sản phẩm:

Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng và liên hệ quảng cáo:
– Hỗ trợ về kỹ thuật: 090.3368.003,
– Liên hệ quảng cáo, thanh toán0938.945.703,
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com

 

Leave A Comment?