Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trên Trangdangtin.com

1. Các định nghĩa

 • “Trang Đăng Tin”: sàn giao dịch Thương mại Điện tử Trang Đăng Tin
 • “Khách hàng”: cá nhân hoặc công ty sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Trang Đăng Tin
 • “Nhà mạng”: các nhà khai thác thông tin di động.
 • “Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS”: công ty trực tiếp tiếp nhận thanh toán của Khách hàng từ Nhà mạng thông qua Tổng đài nhận.
 • “Tổng đài nhận”: tổng đài tiếp nhận thanh toán của Khách hàng cho Trangdangtin do Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS cung cấp.
 • “Cổng thanh toán”: công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến thẻ nội địa.
 • “Ngân hàng”: tổ chức được phép thực hiện việc phát hành thẻ cho chủ thẻ sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • “Thẻ ngân hàng nội địa” hoặc “Thẻ ATM”: là thẻ được các Ngân hàng phát hành để thực hiện các giao dịch thẻ trong lãnh thổ Việt Nam.
 • “Thẻ thanh toán quốc tế” hoặc “VISA/MASTER/JCB”: là thẻ được các Ngân hàng phát hành, liên kết với các tổ chức tài chính khác, để thực hiện các giao dịch trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • “Chủ thẻ”: là chủ sở hữu thẻ ngân hàng nội địa được dùng để thanh toán cho dịch vụ “Đẩy tin”. Tên của chủ thẻ được in trên thẻ ngân hàng nội địa được dùng để thanh toán.
 • “Số thẻ”: dãy số được in nổi hay in chìm trên thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), số thẻ thường bao gồm 16 chữ số.
 • “Tài khoản ngân hàng”: tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ. Khi Khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), chi phí cho mỗi lượt “Đẩy tin” sẽ được trừ vào tài khoản này.
 • “Thời gian giao dịch cho phép”: thời gian tối đa cho phép Khách hàng nhập thông tin trong quá trình giao dịch được quy định bởi Ngân hàng phát hành thẻ.
 • “Quy chế”: là Quy chế hoạt động đã được công bố công khai trên website Trang Đăng Tin
 • “Dịch vụ”: bao gồm tất cả các dịch vụ có tính phí được thực hiện trên trang trangdangtin.com, và ứng dụng Trang Đăng Tin

2. Các hình thức thanh toán trên Trangdangtin
a. Các hình thức thanh toán

 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM): Khách hàng sẽ cần đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc dịch vụ SMS banking (hoặc cả 2) tuỳ theo quy định của từng Ngân hàng để sử dụng hình thức thanh toán này:
  • Chọn Ngân hàng mà Khách hàng muốn thanh toán.
  • Tuỳ theo yêu cầu của từng Ngân hàng, Khách hàng sẽ cần nhập những thông tin như Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP (mật khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và được gửi qua tin nhắn điện thoại di động), chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử.
  • Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.
 • Thanh toán bằng thẻ VISA/MASTER/JCB:
  • Khách hàng sẽ được dẫn đến trang thanh toán được bảo mật của đối tác Trangdangtin.
  • Khách hàng sẽ cần nhập những thông tin như Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày hết hạn, mã CVV.
  • Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.
 • Thanh toán bằng SMS: Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp được hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận để sử dụng dịch vụ.

b. Lưu ý

 • Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB):
  • Chi phí cho mỗi dịch vụ sẽ được trừ hoặc ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ.
  • Mọi chi phí thanh toán từ Khách hàng sẽ được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ thông qua Cổng thanh toán. Do đó, Trang Đăng Tin sẽ không bảo đảm hoàn lại tiền cho Khách hàng trong các trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình thanh toán giữa Ngân hàng và Khách hàng hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán.
 • Đối với hình thức thanh toán qua SMS
  • Chi phí cho mỗi dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau) của số điện thoại nhắn tin.
  • Thanh toán bằng SMS chỉ được áp dụng cho “Đẩy tin 1 lần”. Khách hàng có thể sử dụng ATM, Visa/Master/JCB để chi trả cho các dịch vụ khác hoặc thanh toán cho giỏ hàng với nhiều dịch vụ.
  • Mọi chi phí thanh toán từ Khách hàng sẽ do các Nhà mạng trực tiếp tiếp nhận. Sau đó, chi phí thanh toán sẽ được chuyển đến Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS nắm giữ và chuyển giao cho Trang Đăng Tin vào cuối tháng. Trang Đăng Tin cung cấp dịch vụ cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS. Do đó, Trang Đăng Tin không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp khoản thanh toán của Khách hàng và sẽ không bảo đảm hoàn lại tiền cho Khách hàng trong tất cả các trường hợp xảy ra.

3. Quy trình giao dịch
a. Thanh toán cho dịch vụ trên Trang Đăng Tin:

Sau khi chọn dịch vụ muốn mua, Khách hàng chọn phương thức thanh toán phù hợp:

 • Thanh toán bằng tiền trong Tài khoản Ví TDT: Sau khi chọn “Thanh toán bằng tiền trong Tài khoản Ví TDT”, hệ thống sẽ kiểm tra số dư tài khoản ví TDT của Khách hàng. Có hai trường hợp xảy ra:
  • Nếu Khách hàng có đủ tiền trong tài khoản ví TDT: hệ thống sẽ tiến hành thanh toán bằng tiền trong Tài khoản Ví TDT và xếp lịch thực hiện dịch vụ cho tin đăng.
  • Nếu Khách hàng không có đủ tiền trong tài khoản cho giao dịch tương ứng, Khách hàng có thể tiến hành nạp thêm vào tài khoản. Hệ thống sẽ tự động tiến hành thanh toán cho giỏ hàng và lên lịch thực hiện dịch vụ cho tin đăng.
  • Tìm hiểu thêm về thanh toán bằng tiền trong Tài khoản Ví TDT tại đây.
 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM):
  • Sau khi chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), Khách hàng sẽ cần chọn Ngân hàng mà mình muốn thanh toán.
  • Tuỳ vào yêu cầu của từng ngân hàng, Khách hàng sẽ cần nhập Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP (mật khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định), chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử.
  • Sau khi nhập chính xác những thông tin được yêu cầu, Khách hàng cần chọn nút “Thanh toán”.
  • Kết quả thanh toán sau đó sẽ được cập nhật và thông báo đến Khách hàng trong trang quản lý tin hoặc Lịch sử giao dịch. Đối với các thanh toán thành công, tin đăng sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ. Sau đó, xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).
 • Thanh toán bằng thẻ VISA/MASTER/JCB:
  • Sau khi chọn phương thức thanh toán là thẻ VISA/MASTER/JCB, Khách hàng sẽ được dẫn đến Cổng thanh toán bảo mật từ đối tác của Trangdangtin.
  • Khách hàng cần nhập vào các thông tin sau: Số thẻ, Tên chủ thẻ, Ngày hết hạn, số CVV. Sau đó nhấn vào nút “Thanh Toán” để hoàn tất giao dịch.
  • Kết quả thanh toán sau đó sẽ được cập nhật và thông báo đến Khách hàng trong trang quản lý tin hoặc Lịch Sử Giao Dịch. Đối với các thanh toán thành công, hệ thống sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ. Sau đó, xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).
 • Thanh toán bằng SMS:
  • Sau khi chọn “Thanh toán bằng SMS”, Khách hàng sẽ nhận được thông báo trên trang Trangdangtin bao gồm giá tiền cho dịch vụ, cú pháp tin nhắn, Tổng đài nhận.
  • Sau khi Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp đã được hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn phản hồi từ Tổng đài thông báo thanh toán thành công và thời gian dự kiến triển khai dịch vụ. Xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sau đó sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).
 • Thanh toán thành công:
  • Đối với thanh toán bằng tiền trong tài khoản ví TDT, thanh toán giữa Trangdangtin và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Trangdangtin thực hiện trừ tiền trong tài khoản của Khách hàng.
  • Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB), thanh toán giữa Trangdangtin và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Trangdangtin nhận được thông báo xác nhận thanh toán của Khách hàng từ Cổng thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ.
  • Đối với hình thức thanh toán bằng SMS, thanh toán giữa Trangdangtin và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Trangdangtin nhận được thông báo xác nhận thanh toán của Khách hàng từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS cho việc sử dụng dịch vụ.
 • Với những tin đăng đã được xác nhận thanh toán thành công, hệ thống của Trangdangtin sẽ tự động xếp lịch thực hiện dịch vụ và sẽ hiển thị thông báo về thời gian bắt đầu và kết thúc dịch vụ dưới dạng “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…” trong trang “Chi Tiết Đơn Hàng” trong mục “Lịch Sử Giao Dịch”.
 • Vào đúng thời gian ghi trong “Chi Tiết Đơn Hàng”, hệ thống của Trangdangtin sẽ thực hiện dịch vụ cho Khách hàng. Trạng thái của tin đã được thực hiện dịch vụ sẽ đươc thể hiện bằng thông báo đã thực hiện dịch vụ dưới dạng “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…” tại trang “Chi Tiết Đơn Hàng” trong trang “Lịch Sử Giao Dịch”.
 • Thời gian bắt đầu dịch vụ được hiển thị sau khi thanh toán thành công chỉ là thời gian dự tính. Tuỳ vào từng giao dịch cụ thể, thời gian này thực sự thực hiện giao dịch có thể khác so với thời gian dự tính. Để kiểm tra chính xác thời gian dịch vụ được thực hiện, vui lòng kiểm tra “Lịch Sử Giao Dịch” sau khi dịch vụ được thực hiện.

b. Lưu ý

Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB):

 • Tuỳ theo yêu cầu của từng Ngân hàng, Khách hàng sẽ cần đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking/ internet banking) hoặc/và dịch vụ ngân hàng di động (SMS banking) để sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM).
 • Những vấn đề liên quan đến thanh toán như mức thanh toán tối thiểu, hạn mức thanh toán, thời gian giao dịch cho phép do mỗi Ngân hàng quy định.
 • Khách hàng có thể mua tất cả các loại dịch vụ hoặc mua cùng một lúc nhiều dịch vụ cho các tin đăng hợp lệ khác nhau.
 • Trường hợp Khách hàng đã nhập đầy đủ chính xác thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng được yêu cầu và chọn nút “Thanh toán”, nhưng chưa nhận được thông báo phản hồi về kết quả giao dịch trên trang quản lý tin, vui lòng kiểm tra tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ có bị trừ tiền hay không. Nếu tài khoản đã bị trừ tiền và tin vẫn chưa được thực hiện dịch vụ (không có thông báo đã thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…”) hoặc chưa được xếp lịch thực hiện dịch vụ (không có thông báo sẽ thực hiện dịch vụ “lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút…”), vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến để nhận được hỗ trợ từ Bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Trường hợp Khách hàng đã nhận được thông báo giao dịch thành công, nhưng chi tiết của đơn hàng không xuất hiện trong trang lịch sử giao dịch, hay trạng thái của đơn hàng không phải là “Hoàn thành” hoặc “Đang xử lý”, vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Trường hợp Khách hàng đã nhận được thông báo giao dịch thành công, nhưng tin không được thực hiện dịch vụ (không có thông báo đã thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…” trong trang “Lịch sử giao dịch”), hoặc chưa được xếp lịch thực hiện dịch vụ (không có thông báo sẽ thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…” trong trang “Lịch sử giao dịch”), vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Trường hợp tin đã được thông báo đã thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…” hoặc sẽ thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…” hoặc “Đang xử lý” trong trang “Lịch sử giao dịch”, nhưng khi Khách hàng kiểm tra trên trang mua bán của Trangdangtin không nhận thấy dịch vụ được cung cấp, vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Trangdangtin chỉ hỗ trợ và xử lý khiếu nại cho các trường hợp xảy ra trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm cam kết thực hiện dịch vụ được hiển thị trong thông báo. Nếu Khách hàng gặp bất kỳ các trường hợp đã được nêu trên, vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng trong thời gian đã quy định để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đối với thanh toán bằng SMS:

 • Khách hàng có thể sử dụng số điện thoại khác với số điện thoại đã xác nhận với Trangdangtin để nhắn tin sử dụng dịch vụ.
 • Trường hợp Khách hàng đã soạn tin nhắn theo hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận nhưng chưa nhận được tin nhắn phản hồi, vui lòng kiểm tra xem chi phí nhắn tin có bị trừ vào tài khoản điện thoại hay không. Nếu tài khoản đã bị trừ tiền (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau), vui lòng vào trang “Lịch Sử Giao Dịch” (dành cho Khách hàng đã đăng ký tài khoản) tại trang web Trangdangtin để kiểm tra tình trạng dịch vụ. Nếu tin vẫn chưa được thực hiện dịch vụ (không có thông báo về tình trạng dịch vụ theo “ngày…tháng…năm… …giờ…phút”) hoặc chưa được xếp lịch thực hiện dịch vụ (không có thông báo sẽ thực hiện dịch vụ “lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút”), vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Trường hợp Khách hàng đã nhận được tin nhắn phản hồi thông báo giao dịch thành công, nhưng tin không được thực hiện dịch vụ (không có thông báo đã thực hiện dịch vụ vào lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút”) hoặc chưa được xếp lịch thực hiện dịch vụ (không có thông báo sẽ thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút”), vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Trường hợp tin đã được thông báo đã thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút” hoặc sẽ thực hiện dịch vụ lúc “ngày…tháng…năm… …giờ…phút…”, nhưng khi Khách hàng kiểm tra trên trang mua bán của Trangdangtin không nhận thấy dịch vụ được cung cấp, vui lòng liên hệ cskh@trangdangtin.com hoặc trò chuyện trực tuyến với bộ phận chăm sóc khách hàng.

4. Các loại dịch vụ tính phí trên Trang Đăng Tin

a.  Dịch vụ Gói tin đăng lẻ: Khách hàng có thể chọn mua gói tin đăng lẻ với số tuần đăng tin tùy theo nhu cầu với mức giá tiết kiệm hơn. Tin sẽ được đăng ở mục tin đăng thường.

Chi tiết Giá gói tin đăng lẻ.

b.  Dịch vụ Gói combo tin đăng lẻ: Khách hàng có thể chọn mua gói combo tin đăng lẻ với số lượng tin tùy theo nhu cầu với mức giá tiết kiệm hơn. Tin sẽ được đăng ở mục tin đăng thường trong vòng 08 tuần.

Chi tiết Giá gói Combo tin đăng lẻ.

c. Dịch vụ đẩy tin

 • Có 3 loại dịch vụ Đẩy tin với các mức giá khác nhau:
 • Lưu ý:
  • Để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả cho tất cả người dùng, Trangdangtin có quyền giới hạn số lượt “Đẩy tin” mà một Khách hàng có thể mua trong một đơn hàng hay trong một ngày mà không cần thông báo trước (quy định cụ thể trên trangdangtin.com), và thời gian mỗi tin đăng được xếp lịch đẩy sẽ do hệ thống của Trangdangtin quyết định.
  • Trangdangtin có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Đẩy tin” mà không cần thông báo trước.
  • Trangdangtin có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Đẩy tin” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Trangdangtin.
  • Với phương thức thanh toán bằng tiền trong Tài khoản ví TDT, thẻ ATM hoặc thẻ Visa/Master/JCB, Khách hàng có thể mua được tất cả các loại dịch vụ Đẩy tin của Trangdangtin hoặc mua cùng một lúc nhiều lượt đẩy tin cho các tin đăng hợp lệ khác nhau.
  • Khi thanh toán bằng SMS, với mỗi tin nhắn, Khách hàng chỉ mua được 1 lượt đẩy tin cho 1 tin đăng hợp lệ. Phương thức thanh toán này chỉ có thể áp dụng khi mua dịch vụ Đẩy tin bằng SMS.
  • Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

d. Dịch vụ Tin VIP (VIP1, VIP2)

 • Tăng lượt xem gấp 5-10 lần tin thường.
 • Tin được đăng trong 2-4 tuần ở khu vực tin VIP
 • Xuất hiện tại vị trí đầu trang search, sau tin Supper Vip Và tin Vip khi vào từng loại danh mục.
 • Có icon~trending, không xuất hiện trên bản Web Mobile.
 • Có hình đại diện & hình ảnh minh họa.
 • Không bị trôi khi có tin mới.
 • Được ưu tiên hiển thị dưới chân các tin đăng cùng quận huyện.
 • Tin TREND sẽ tự động đổi vị trí top trong 3 phút.
 • Khách hàng mua dịch vụ “Tin VIP” sẽ chia sẻ lượt hiển thị cùng với “Tin VIP” từ những Khách hàng khác.
 • Tuỳ theo từng chuyên mục và khu vực, số lượng các vị trí đầu trang dành cho Tin VIP sẽ khác nhau (1 vị trí hoặc 2 vị trí). Trong trường hợp có 2 vị trí Tin VIP, các tin đăng đang được thực hiện dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 2 vị trí này.
  • Ví dụ: Nếu người dùng chọn chuyên mục Điện thoại di động và khu vực Hồ Chí Minh, số lượng vị trí đầu dành Tin VIP là 2. Khi đó, các tin đăng mua dịch vụ Tin VIP trong chuyên mục này ở TP Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 2 vị trí này.
 • Để đảm bảo tính hiệu quả của “Tin VIP”, Trangdangtin sẽ giới hạn số lượng “Tin VIP” ở mỗi phân khúc chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành. Khách hàng có thể đặt mua trước “Tin VIP” để hệ thống sắp xếp thực hiện dịch vụ. Tin đăng mua dịch vụ trước sẽ được xếp lịch thực hiện dịch vụ trước. Khách hàng thanh toán theo LƯU Ý bên dưới để dịch vụ được thực hiện theo lịch đã sắp xếp.
 • “Tin VIP” sẽ được hiển thị theo chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Trangdangtin.
  • Ví dụ: Nếu người dùng đang lựa chọn chuyên mục “Xe Máy” ở “TP. Hồ Chí Minh”, chỉ những tin đăng xe máy ở TP. HCM mới được hiển thị đến với người dùng này.
 • Đối với trường hợp người dùng lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin VIP ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị. Tương tự, nếu người dùng lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin VIP ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.
 • Mỗi “Tin VIP” thanh toán thành công sẽ được hiển thị ngay sau 1-2 phút tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Khách hàng có thể mua nhiều “Tin VIP” cho cùng một tin đăng, tuy nhiên, tại một thời điểm, mỗi tin đăng chỉ có một đơn hàng được thực hiện dịch vụ.
  • Ví dụ: Khách hàng mua “Tin VIP” cho tin đăng A, dịch vụ được thực hiện từ lúc 7h sáng ngày 28/5, kết thúc lúc 7h sáng ngày 29/5. Lúc 10h sáng ngày 28/5, Khách hàng tiếp tục mua “Tin VIP” cho tin đăng A, lần này dịch vụ sẽ được thực hiện sớm nhất là sau 7h sáng ngày 29/5 nếu vẫn còn vị trí trống. Trong trường hợp không còn vị trí trống, hệ thống sẽ xếp lịch cho dịch vụ vào vị trí trống gần nhất có thể.
 • Dịch vụ “Tin VIP” được áp dụng cho tất cả các chuyên mục.
 • Khách hàng có thể mua nhiều “Tin VIP” cho các tin đăng khác nhau. Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc vào vị trí trống tại thời điểm thanh toán thành công.
 • Khách hàng có thể mua nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cùng một tin đăng (“Đẩy Tin”, “Tin VIP”, “Tin Supper VIP”), hệ thống sẽ sắp xếp thực hiện các dịch vụ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.
 • Vui lòng tham khảo giá của dịch vụ Tin VIP tại đây.

LƯU Ý:

 • Không giống dịch vụ “Đẩy Tin”, trong thời gian thực hiện dịch vụ “Tin VIP” sẽ không có thay đổi gì về thời gian đăng tin. Về thứ tự sắp xếp, tin đăng mới hơn sẽ được sắp xếp lên đầu, tin cũ hơn sẽ trôi xuống. Khi mua dịch vụ “Đẩy Tin”, thời gian đăng tin sẽ được cập nhật mới, tin sẽ được đưa lên đầu cho đến khi có tin mới hơn được đăng.
 • Lượt hiển thị cho mỗi “Tin VIP” không cố định, mà thay đổi dựa vào lưu lượng truy cập vào từng thời điểm. Trangdangtin không cam kết chính xác lượt hiển thị cho mỗi “Tin VIP”.
 • Trangdangtin có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Tin VIP” mà không cần thông báo trước.
 • Trangdangtin có quyền đơn phương thay đổi giao diện của “Tin VIP” mà không cần thông báo trước.
 • Trangdangtin có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Tin VIP” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Trangdangtin.
 • Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

e. Dịch vụ Tin Super VIP (S-VIP1, S-VIP2)

 • Tin Super VIP là tin được xuất hiện tại trang chủ , vị trí đầu trang search khi vào từng loại danh mục và trang chi tiết. Khách hàng mua dịch vụ “Tin Super VIP” sẽ chia sẻ lượt hiển thị với “Tin Super VIP” từ những khách hàng khác mua cùng dịch vụ.
 • Tăng lượt xem gấp 20 lần tin thường.
 • Tin được đăng trong 2-4 tuần ở khu vực tin SUPER VIP
 • Hạn sử dụng 6 tháng.
 • Tiêu đề Màu Đỏ + Bôi đậm + icon HOT Màu đỏ.
 • Được xuất hiện trên phiên bản Web mobile
 • Được ưu tiên hiển thị dưới chân các tin đăng cùng quận huyện.
 • Tin Super VIP sẽ tự động đổi vị trí top trong 3 phút. Tin Super VIP sẽ trở thành tin thường sau khi hết hạn thuê.
 • Xây dựng uy tín và độ tin tưởng của khách hàng với môi giới và sản phẩm tốt.
 • Thúc đẩy doanh số và chăm sóc khách hàng
 • Chèn 01 link bất kỳ dưới tin đăng.
 • Hỗ trợ Google Adwords 6 từ khóa. Top 1 Google
 • Tối ưu hóa bài viết chuẩn SEO
 • Có 5 vị trí dành cho “Tin Super VIP” trên cùng của trang tìm kiếm. Các tin đăng mua dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 5 vị trí này.
  • Ví dụ: Nếu người bán đăng tin ở chuyên mục Điện thoại di động và khu vực Hồ Chí Minh, số lượng tin đăng mua dịch vụ “Tin Super VIP” ở chuyên mục/khu vực này là 10 thì 10 tin đăng này sẽ lần lượt chia sẻ lượt hiển thị ở 5 vị trí cho “Tin Super VIP”, các tin sẽ được chọn hiển thị ngẫu nhiên ở một trong 5 vị trí.
 • Khi khách hàng đặt mua “Tin Super VIP”, hệ thống sẽ sắp xếp thời gian thực hiện dịch vụ theo thứ tự ưu tiên: tin đăng mua dịch vụ trước sẽ được xếp lịch thực hiện dịch vụ trước. Thời gian gần nhất có vị trí trống để có thể thực hiện dịch vụ sẽ được hiển thị cho khách hàng khi đặt mua. Khách hàng thanh toán theo LƯU Ý bên dưới để dịch vụ được thực hiện theo lịch đã sắp xếp.
 • “Tin Super VIP” sẽ được hiển thị theo danh mục và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Trangdangtin.
 • Đối với trường hợp người mua lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Super VIP ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị. Tương tự, nếu người mua lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Super VIP ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.
 • Mỗi “Tin Super VIP” thanh toán thành công sẽ được hiển thị ngay sau 1-2 phút tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Super VIP” cho cùng một tin đăng thông qua nhiều đơn hàng, tuy nhiên, tại một thời điểm, chỉ có một đơn hàng được thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ “Tin Supper VIP” được áp dụng cho tất cả các chuyên mục.
 • Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Supper VIP” cho các tin đăng khác nhau.
 • Khách hàng có thể mua nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cùng một tin đăng (“Đẩy Tin”, “Tin VIP”, “Tin Supper VIP”), hệ thống sẽ sắp xếp thực hiện các dịch vụ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.
 • Vui lòng tham khảo giá của dịch vụ Tin Supper VIP tại đây.

LƯU Ý:

 • Không giống dịch vụ “Đẩy Tin”, trong thời gian thực hiện dịch vụ “Tin Super VIP” sẽ không có thay đổi gì về thời gian đăng tin. Cụ thể, khi mua dịch vụ Tin Super VIP, thời gian đăng tin sẽ không được cập nhật mới. Do đó, vị trí của tin trong danh mục tin đăng vẫn giữ nguyên như cũ, các tin đăng mới hơn được sắp xếp lên đầu và tin cũ hơn trôi xuống. Khi mua dịch vụ “Đẩy Tin”, thời gian đăng tin sẽ được cập nhật mới, tin sẽ được đưa lên đầu cho đến khi có tin mới hơn được đăng.
 • Lượt hiển thị cho mỗi “Tin Super VIP” không cố định, mà thay đổi dựa vào lưu lượng truy cập vào từng thời điểm. Trangdangtin sẽ cho tin đăng mua dịch vụ lần lượt hiển thị, Trangdangtin không cam kết chính xác lượt hiển thị cũng như thời điểm hiển thị cho mỗi “Tin Super VIP”.
 • Vui lòng kiểm tra “Lịch sử giao dịch” để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.
 • Trangdangtin có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Tin Super VIP” mà không cần thông báo trước.
 • Trangdangtin có quyền đơn phương thay đổi giao diện của “Tin Super VIP” mà không cần thông báo trước.
 • Trangdangtin có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Tin Super VIP” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Trangdangtin.

Trong trường hợp sau khi khách hàng thanh toán thành công, sau đó tin đang được chờ xếp lịch thực hiện dịch vụ/ đang được thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó tin đăng bị ẩn đi, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

5. Hỗ trợ và xử lý khiếu nại

 • Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên website Trangdangtin (số điện thoại, email đăng ký), mã đơn hàng trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục “Quy chế riêng tư” thuộc Quy chế đã công bố trên website Trangdangtin.
 • Trangdangtin cam kết email cskh@trangdangtin.com hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng. Mọi trường hợp khiếu nại sẽ được phản hồi trong vòng 48 tiếng kể từ lúc nhận được yêu cầu của Khách hàng.
 • Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB), trường hợp Khách hàng đã bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng vì lý do nào đó Trangdangtin chưa cung cấp được dịch vụ (các trường hợp thuộc phần Lưu ý, Mục 3, Quy trình giao dịch). Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Trangdangtin sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:
  • Khách hàng chưa đăng ký sử dụng các dịch vụ được yêu cầu bởi ngân hàng phát hành thẻ để có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) qua Cổng thanh toán.
  • Giao dịch của Khách hàng không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến theo “Quy định thanh toán” của Ngân hàng phát hành thẻ.
  • Lỗi kết nối giữa Khách hàng và Ngân hàng phát hành thẻ hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.).
  • Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý.
  • Thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch.
  • Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu (Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP, chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v.).
 • Đối với thanh toán bằng SMS, trường hợp Khách hàng đã nhắn tin đến Tổng đài và bị trừ tiền (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau), nhưng vì lý do nào đó Trangdangtin chưa cung cấp được dịch vụ (các trường hợp thuộc phần Lưu ý, Mục 3, Quy trình giao dịch). Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Trangdangtin sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:
  • Kết nối giữa Khách hàng và Nhà mạng bị lỗi (mất sóng, sóng yếu, v.v.).
  • Nhà mạng không gửi được tin nhắn đến Khách hàng (do sự cố hoặc bất khả kháng từ phía nhà mạng) hoặc Nhà mạng đã gởi tin nhắn nhưng Khách hàng không nhận được (vì nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn việc Khách hàng không muốn hoặc không thể chủ động không muốn nhận tin nhắn quảng cáo, tắt máy, v.v.)
  • Khách hàng gửi tin nhắn đến sai Tổng đài nhận của Trangdangtin.
  • Khách hàng soạn tin nhắn sai cú pháp hoặc cú pháp không hợp lệ.
  • Thuê bao nhà mạng Trangdangtin không hỗ trợ (Hiện tại Trangdangtin chỉ hỗ trợ các thuê bao Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, Gmobile).
 • Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán và dịch vụ đã được thực hiện, nếu nhân viên Bộ phận kiểm duyệt tin nhận thấy tin đăng của Khách hàng vi phạm Quy định đăng tin tại Trangdangtin. Trangdangtin có quyền từ chối đăng tin và không cung cấp dịch vụ (vui lòng xem Quy định đăng tin).

6. Quy định hoàn trả phí thanh toán

Trong trường hợp bạn đã thanh toán phí đăng tin hoặc các dịch vụ nâng cao (Đẩy tinTin VIPTin Super VIP, …) nhưng tin đăng của bạn bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên do không đủ điều kiện để hiển thị lên trang Trangdangtin, phí đăng tin/ dịch vụ nâng cao này sẽ được hoàn trả vào Tài khoản ví TDT của bạn theo quy định như sau:

 • Việc hoàn phí chỉ áp dụng cho tin đăng có thu phí và bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên trong các chuyên mục
 • Việc hoàn phí chỉ áp dụng cho các tin đăng có thanh toán dịch vụ nâng cao (Đẩy tinTin VIPTin Super VIP,…) và bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên.
 • Phí đăng tin/ dịch vụ nâng cao sẽ được hoàn trả vào Tài khoản ví TDT của bạn trong vòng 24h kể từ lúc bạn nhận được thông báo tin đăng bị từ chối. Tìm hiểu thêm về Quy định đăng tinTài Khoản ví.
 • Mức phí hoàn trả sẽ bằng đúng với số tiền bạn đã thanh toán cho phí đăng tin/ dịch vụ nâng cao.

Ví dụ: Bạn trả 15.000 VNĐ để thanh toán cho tin đăng bán Xe Yamaha, tuy nhiên tin đăng của bạn bị từ chối do chưa đủ điều kiện để hiển thị lên trang Trangdangtin. Khi đó, phí đăng tin này sẽ được hoàn trả vào Tài Khoản ví của bạn và số dư trong Tài Khoản này sẽ tăng thêm 15.000 VNĐ.

 • Phí đăng tin/ dịch vụ nâng cao sẽ không được hoàn trả hoặc chuyển đổi sang tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Thông báo và thông tin hoàn phí chi tiết sẽ được gửi đến địa chỉ email (đã đăng ký hợp lệ) của bạn.

7. Quyền và nghĩa vụ của Trangdangtin
a. Quyền của Trangdangtin

 • Trangdangtin không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp khoản thanh toán của Khách hàng cho dịch vụ có tính phí và sẽ không bảo đảm hoàn tiền lại cho Khách hàng trong tất cả các trường hợp xảy ra.
 • Trường hợp Khách hàng đã thanh toán nhưng vì lý do nào đó Trangdangtin chưa cung cấp được dịch vụ, Trangdangtin sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp nêu ở Mục 5.
 • Trangdangtin không bảo đảm hỗ trợ, hoàn tiền hoặc cung cấp dịch vụ trong tất cả các trường hợp Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật hoặc những quy định của Ngân hàng hoặc những quy định của Cổng thanh toán liên quan đến thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng.
 • Trangdangtin có quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp xảy ra tranh chấp mà nguyên nhân là do Khách hàng của Trangdangtin đã không thực hiện việc cất giữ và bảo quản cẩn thận thẻ ngân hàng cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng.
 • Trangdangtin có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch của Khách hàng (số điện thoại nhắn tin, nội dung tin nhắn,…).
 • Trangdangtin bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo cho Khách hàng nếu Khách hàng này có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.
 • Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp, Trangdangtin loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.
 • Trangdangtin bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho dịch vụ có tính phí, Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trên Trangdangtin hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có tính phí mà không cần thông báo trước.

b. Nghĩa vụ của Trangdangtin

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ tương ứng cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS hoặc Cổng thanh toán được nêu ở trên.
 • Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại từ Khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp với mục đích kiểm tra hoặc đối chiếu giao dịch.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan. Đồng thời cam kết không lưu trữ thông tin thẻ và/hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu cần thiết cho các hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không mâu thuẫn với những điều khoản nêu trên, Trangdangtin thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục để thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
a. Quyền của Khách hàng

 • Khách hàng có quyền được cung cấp dịch vụ có tính phí nếu Khách hàng thực hiện theo đúng hướng dẫn thanh toán và tuân theo Quy chế và Quy định đăng tin của Trangdangtin.
 • Có quyền được khiếu nại và yêu cầu phản hồi, giải quyết từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Trangdangtin.
 • Có quyền được bảo vệ thông tin cá nhân theo “Quy chế riêng tư”.
 • Có quyền yêu cầu Cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi trong mọi trường hợp tranh chấp, kiện tụng.

b. Nghĩa vụ của khách hàng

 • Đọc kỹ Quy chế, Quy định đăng tin và Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trước khi quyết định sử dụng dịch vụ có tính phí do Trangdangtin cung cấp.
 • Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Nhà mạng và quy định của Ngân hàng phát hành thẻ trong quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ có tính phí do Trangdangtin cung cấp.
 • Tuân theo Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí, Quy chế, Quy định đăng tin của Trangdangtin khi sử dụng dịch vụ có tính phí do Trangdangtin cung cấp.
 • Đối với hình thức thanh toán bằng tiền trong Tài khoản ví TDT: vui lòng xem chi tiết tại đây.
 • Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB):
  – Sử dụng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB) và tài khoản ngân hàng trực tuyến để sử dụng dịch vụ có tính phí nhưng phải được sự đồng ý của chủ thẻ và phải tuân theo những quy định riêng của từng Ngân hàng về điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán và “Quy định về thanh toán của Ngân hàng”.
  – Thực hiện đúng theo hướng dẫn thanh toán bằng tin nhắn và thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB) khi sử dụng dịch vụ có tính phí và hiểu rõ rằng vì Trangdangtin không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp thanh toán từ Khách hàng nên Trangdangtin sẽ không bảo đảm việc hoàn tiền cho Khách hàng trong mọi trường hợp xảy ra.
  – Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của Trangdangtin trong các trường hợp Khách hàng thắc mắc, khiếu nại liên quan việc cung cấp dịch vụ của Trangdangtin.
  – Có trách nhiệm chủ động liên hệ với Ngân hàng của chủ thẻ hoặc Cổng thanh toán trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB) và bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng trừ các vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Khách hàng và ngân hàng (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của cổng thanh toán đang bị lỗi, …), Khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua Cổng thanh toán, Khách hàng không thực hiện theo “Quy định thanh toán của Ngân hàng”, Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý, thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch, Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu trong quá trình thanh toán.
  – Có trách nhiệm cất giữ và bảo quản thẻ cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Không cung cấp thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, trừ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Đối với hình thức thanh toán bằng SMS:
  • Nhắn tin để sử dụng dịch vụ có tính phí của Trangdangtin bằng số điện thoại của mình hoặc bằng số điện thoại của người khác nhưng phải được sự đồng ý của chủ thuê bao. Khách hàng theo đây cũng hiểu và đồng ý rằng, mọi tin nhắn để sử dụng dịch vụ có tính phí được gửi bằng số điện thoại của Khách hàng đều sẽ được mặc nhiên cho là được gởi bởi và/hoặc theo ý chí của Khách hàng. Đồng thời, Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng mọi tin nhắn để sử dụng dịch vụ có tính phí được gởi bằng số điện thoại của người khác, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đạt được sự chấp thuận của chủ thuê bao và chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của bất kỳ sự chấp thuận nào như vậy.
  • Có trách nhiệm liên hệ với các nhà khai thác di động để khiếu nại trong trường hợp Khách hàng đã nhắn tin và bị trừ tiền trong tài khoản, nhưng trừ các vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Khách hàng và nhà mạng (mất sóng, sóng yếu, v.v.) hay nhà mạng không gửi được tin nhắn đến Khách hàng (do sự cố hoặc bất khả kháng từ phía Nhà mạng) hoặc Nhà mạng gửi tin nhắn nhưng Khách hàng không nhận được (vì nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn việc Khách hàng chủ động không muốn nhận tin nhắn quảng cáo, tắt máy, v.v.).
 • Đối với trường hợp Khách hàng muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các dịch vụ có tính phí trên Trangdangtin, vui lòng liên hệ với bộ phân Chăm sóc khách hàng của Trangdangtin qua email cskh@trangdangtin.com trước khi thực hiện thanh toán để được tư vấn về quy định xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước sau đó mới yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, Trangdangtin không bảo đảm sẽ hỗ trợ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho trường hợp này.

9. Quy trình giải quyết tranh chấp, kiện tụng

 • Trangdangtin cam kết phản hồi, hỗ trợ Khách hàng giải quyết các trường hợp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dịch vụ có tính phí như quá trình thực hiện thanh toán, quy trình giao dịch, … trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Trường hợp vượt quá thẩm quyền cho phép, mọi tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng sẽ được giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

10. Thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí

 • Trangdangtin bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật tất cả các mục trong Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí, thay đổi chi phí cho việc sử dụng dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có tính phí tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.
 • Khách hàng được khuyến khích tham khảo Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trước khi sử dụng dịch vụ.