Thời gian duyệt tin đăng mới trong bao lâu?

  • Tin đăng thông thường sẽ được Trangdangtin.com kiểm duyệt sau: 24 giờ
  • Các Tin VIP, Super VIP, Nâng cấp tài khoản: tin được ưu tiên đăng ngay, tuy nhiên Trangdangtin có quyền xóa bỏ tin nếu xét duyệt tin đó không hợp lệ. Thời gian xét duyệt sau khi đăng tin trong vòng 48 giờ.
  • Khung giờ Trangdangtin.com duyệt tin: 24/24 tất cả các ngày trong tuần.
  • Hiện tại Trangdangtin.com cho phép người dùng mỗi ngày được đăng tin miễn phí (không giới hạn số tin đăng). Tin được hiển thị trên website trong thời gian 3 tuần.

Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng: 
– Các vấn đề về kỹ thuật: 090.3368.003,
– Các vấn đề về thanh toán: 090.6336.069,
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com