Thời hạn sử dụng và nguyên tắc thanh toán tiền có trong Tài khoản ví TDT

1. Thời hạn sử dụng tiền trong Tài khoản ví TDT

  • Thời hạn sử dụng của tiền trong Tài khoản ví TDT là: 365 ngày tính từ ngày giao dịch tiền cuối cùng của Tài khoản (xem định nghĩa giao dịch bên dưới phần “Lưu ý”).

Ví dụ 1: Tài khoản ví TDT của Khách hàng chưa có tiền. Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 VNĐ vào tài khoản ngày 1/5/2016, hết hạn ngày 2/5/2017. Ngày 1/6/2016, khách hàng tiếp tục nạp Gói 2 – 100.000 VNĐ. Khách hàng sẽ có tổng cộng 200.000 VNĐ trong Tài khoản, và hết hạn ngày 2/6/2017.

Ví dụ 2: Tài khoản ví TDT của Khách hàng chưa có tiền. Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 VNĐ vào Tài khoản ngày 1/7/2016, hết hạn ngày 2/7/2017. Ngày 1/8/2016, khách hàng mua gói đẩy tin 15.000 VNĐ. Khi đó Khách hàng sẽ còn 85.000 VNĐ trong Tài khoản ví TDT, hết hạn ngày 2/8/2017.

Lưu ýCác giao dịch tiền trong Tài khoản ví TDT bao gồm: (1) nạp tiền vào Tài khoản ví TDT; (2) sử dụng tiền trong Tài khoản ví TDT chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ của Trangdangtin.

2. Nguyên tắc thanh toán tiền trong Tài khoản ví TDT

  • Tiền trong Tài khoản ví TDT được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ từ Trangdangtin.
  • Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Trangdangtin, tiền trong Tài khoản ví TDT sẽ được trừ theo phương pháp “vào trước – ra trước”. Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền được nạp vào Tài khoản ví TDT đầu tiên, rồi mới đến số tiền được nạp sau đó.

Ví dụ: Ngày 1/4/2017, khách hàng nạp Gói 1 – 50.000 VNĐ vào Tài khoản ví TDT và ngày 5/4/2017 nạp Gói 2 – 100.000 VNĐ vào Tài khoản ví TDT. Ngày 15/4/2017, khách hàng mua gói đẩy tin, tiền từ Gói 1 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của gói đẩy tin lớn hơn 50.000 VNĐ, hệ thống sẽ tiếp tục trừ tiền ở Gói 2.

* Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng:
Các vấn đề về kỹ thuật: 090.3368.003
– Các vấn đề về thanh toán: 0938.945.703
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com