Thống kê thu nhập từ Top Share

Để thống kê thu nhập của bạn trên Top Share. Giao diện thống kê thu nhập của bạn theo từng ngày, từng tháng…Bao gồm tiền nhuận bút, tính tiền lượt view + Lượt chia sẻ lên Facebook.

  • Bước 1 đăng nhập vào tài khoản
  • Bước 2 vào phần thống kê thu nhập từ Menu top.