Tôi cần làm gì để thay đổi thông tin cá nhân?

Những thông tin cá nhân bạn có thể thay đổi tại tài khoản của mình bao gồm:

  • Mật khẩu.
  • Tên của bạn.
  • Địa chỉ của bạn.
  • Để thay đổi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký tại Trangdangtin, bạn cần:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn phần quản lý Thông tin cá nhân ở khung quản lý tài khoản.

Bước 3: Chọn nội dung (Mật khẩu, Tên hoặc Địa chỉ của bạn) bạn muốn thay đổi tại trang  Thông tin cá nhân.

Bước 4: Thực hiện cập nhập thông tin và chọn Lưu. Khi đó, bạn đã thay đổi thông tin cá nhân thành công.

Lưu ý: Nếu bạn không nhớ mật khẩu hiện tại của mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn Quên mật khẩu.

* Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng:
Các vấn đề về kỹ thuật: 090.3368.003
– Các vấn đề về thanh toán: 0938.945.703
– Email liên hệ: cskh@trangdangtin.com