Tổng quan thu nhập và Thông tin tài chính của bạn

 

Vào trang tổng quan thu nhập bằng biểu đồ và tham khảo thu nhập của các thành viên khác.

Bước 1 đăng nhập hệ thống.

Bước 2 từ menu top vào mục Tổng quan thu nhập

Bước 3: Cài đặt thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Vào phần Thông tin tài chính

Chọn cài đặt thanh toán, điền thông tin cá nhân, số tài khoản,…

 

Bước 4: Yêu cầu rút tiền. Điền số tiền bạn muốn rút, chọn “Yêu cầu thanh toán”

Bạn có thể theo dõi tình trạng thái thanh toán của mình qua phần “Lịch sử thanh toán”