Trung thực khi viết bài với Top Share

Đạo văn là một vấn đề rất nghiêm trong học tập. Đây là một hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, nếu học sinh, sinh viên, hay thậm chí người đi làm bị phát hiện bài làm của họ có nội dung tương tự hay giống một bài viết khác thì họ sẽ bị đánh trượt và bị đánh giá kém về cả kết quả lẫn ý thức học tập.

Chúng tôi có các phương pháp để phát hiện điều này.

Các công ty cũng sẽ không muốn bài viết hay nội dung trên trang web của mình giống của một trang nào khác, vì như thế trang web của họ sẽ bị xếp hạng thấp khi tìm kiếm bằng công cụ như Google, Bing, Yahoo…

Leave A Comment?