Ví MOMO là gì?

1. Giới thiệu

Ví MoMo là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service). Ứng dụng cho phép bạn tạo và nạp tiền vào tài khoản MoMo để thanh toán cho các dịch vụ trên Trangdangtin.com.

LƯU Ý:

  • Phương thức này được sử dụng để thanh toán các dịch vụ tính phí trên Trangdangtin.com (đăng tin lẻ, đẩy tin, mua VIP, mua SVIP, nâng cấp tài khoản,…)
  • Phương thức này chỉ áp dụng thanh toán trên nền tảng trình duyệt web (trangdangtin.com).

2. Hướng dẫn TẢI và ĐĂNG KÝ Ví MoMo

3. Hướng dẫn LIÊN KẾT NGÂN HÀNG bằng Ví MoMo